מקראות ואסוּפוֹת (אנתולוגיות)


 

1. ''הצמיד של אופירה'' - ''מפגשים'' לכיתה ד' בעריכת אדיר כהן, הוצ' ''עם עובד''.


ציור: שמוליק כץ מתוך הסיפור "ילדת פלא" מהספר "הצמיד של אופירה"

  ''מיתרים'' לכיתה ד', בעריכת דר' מירי ברוך ודליה שטיין, הוצ' ''מסדה''.
  ''באומר ובשיח'' לכיתות ה' – ו' בעריכת גרשון ברגסון, הוצ' ''דביר''.
  ''לחלום בעינים פקוחות'', אנתולוגיה מאת פרופ' אדיר כהן הוצ' ''ספרי חמד''.
2. ''התפקיד הראשי'' - ''מפגשים'' לכיתה ה', בעריכת פרופ' אדיר כהן, הוצ' ''עם עובד''.
  ''מסיפור לסיפור'', אנתולוגיה בעריכת מנחם רגב, הוצ' ''מדריך''.
3. ''המורה לילך הבטיחה שתבוא'' - ''מיתרים'' לכיתה ד', בעריכת דר' מירי ברוך ודליה שטיין, הוצ' ''מסדה''.
4. ''האם אגלה למור'' - ''מיתרים לכיתה ה' בעריכת דר' מירי ברוך ודליה שטיין, הוצ' ''מסדה''.
5. ''גם ליאת באה לנחם'' - ''מיתרים'' לכיתה ה', בעריכת דר' מירי ברוך ודליה שטיין, הוצ' ''מסדה''.
6. ''האסון'' - ''באומר ובשיח'' לכיתות ג' ד', בעריכת גרשון ברגסון, הוצ' ''ספריית הפועלים''.
7. ''ניחום אבלים'' - ''באומר ובשיח'' לכיתות ד' ה' בעריכת גרשון ברגסון, הוצ' ''ספריית פועלים''.
8. ''אמא'' - ''מיתרים'' לכיתה ב', בעריכת ד''ר מירי ברוך ודליה שטיין, הוצ' ''מסדה''.
9. ''יפהפיה'' - ''דרך המילים'', ספר ה' בעריכת בינה טליתמן וחנה שליט''א, הוצ' ''כנרת''.
10. ''הי נסיכה!'' - באנתולוגיה ''סיפורים עם כנפיים'' הוצאת ''הקיבוץ המאוחד – מט''ח'' 2005.