קישורים

 

 

 
הסופרת רבקה מגן קוראת באתר דףדף - הצמיד של אופירה

 
הסופרת רבקה מגן ב-'סופרים קוראים'