גלריה


 

ערב לכבוד הספר "מעשה בצב, כלב ושני ילדים"

עלי כינור

ילדות


צילום: ישראל סאן
עם הנשיא לשעבר יצחק נבון עם הנשיא לשעבר אפרים קציר עם הנשיא לשעבר זלמן שזר


צילום : פוטו - "רוס"


צילום : פוטו - "רוס"


צילום : פוטו - "רוס"

מפגש עם תלמידים הענקת פרס זאב עם הנשיא לשעבר עזר וייצמן

 


צילום : צילום נוי